Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Μας εκφράζουν

Advertisement
Template
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος 2008
28.12.06
Η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Μαΐου, όπως έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( Π.Ο.Υ.). Τη φετινή χρονιά η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος είναι αφιερωμένη στη δημιουργία μιας νέας γενιάς ανθρώπων απελευθερωμένης από τον καπνό (Tobacco-free Youth).

O εορτασμός της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Καπνίσματος έχει ως στόχο να αναδειχθεί η απαγόρευση κάθε είδους διαφήμισης, προώθησης και χορηγείας εκδηλώσεων που αφορούν στην άμεση και έμμεση προβολή του καπνίσματος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Image

Η συγκεκριμένη προσπάθεια επιδιώκει να θέσει την πρόληψη του καπνίσματος στο επίκεντρο του παγκόσμιου δημόσιου διαλόγου προσφέροντας μια ευκαιρία για τη διοργάνωση ποικίλων δράσεων και δραστηριοτήτων που θα προωθούν την ενεργό και σε βάθος χρόνου δέσμευση και συμμετοχή των κρατών και των πολιτών στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία όλων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων από τη συνήθεια και το συνακόλουθο εθισμό και εξάρτηση από τη χρήση του καπνού.

Image

Η νικοτίνη αποτελεί μια πολύ εθιστική ουσία και συχνά ο πειραματισμός των παιδιών και των νέων μπορεί εύκολα να οδηγήσει στην εξάρτηση από τον καπνό σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκινούν το κάπνισμα πριν την ηλικία των 18 χρόνων και σχεδόν το ένα τέταρτο από αυτούς πριν την ηλικία των 10 χρόνων. Επιπρόσθετα, όσο νωρίτερα τα παιδιά ξεκινούν το κάπνισμα τόσο πιθανότερο είναι να γίνουν τακτικοί χρήστες καπνού και τόσο λιγότερο πιθανό να το σταματήσουν. Συνακόλουθα, οι νέοι βρίσκονται εκτεθειμένοι στις άμεσες και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία καθώς και τη διάρκεια και την ποιότητα της ζωής τους.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις για την πρόληψη της χρήσης καπνού όπως λ.χ. η δημιουργία χώρων απαλλαγμένων από τον καπνό, που ήδη πραγματοποιούνται, μειώνουν τη διαθεσιμότητα των ανθρώπων ως προς την αποδοχή αυτής της χρήσης και υποστηρίζουν τη διακοπή της.

Η δραστηριοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας και η ενεργοποίηση των πολιτών αναδεικνύεται ως πρωτεύουσας σημασίας. Ειδικότερα, οι δράσεις και οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών αφορούν και σε παρεμβατικά προγράμματα που απευθύνονται στα παιδιά και τους νέους σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπ.Ε.Π.Θ. βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και διακεκριμένους επιστημονικούς φορείς για την πρόληψη του καπνίσματος και την προαγωγή της Υγείας των νέων ανθρώπων.

Κοινή ελπίδα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος 2008 να αποτελέσει την απαρχή μιας ολιστικής αντίληψης και ενεργοποίησης των πολιτών σε κατευθύνσεις που ενισχύουν την προστασία της Υγείας όλων και πρωταρχικά της νέας γενιάς.

Πηγή: Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων

 
Template
Template Template Template

Με δυο λόγια

Θα ήθελα να σας συγχαρώ αλλά και να σας ευχαριστήσω για τις αξιέπαινες προσπάθειές σας.

Ευπραξία Σιτμαλίδου

 
Studentsdesign