Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Μας εκφράζουν

Advertisement
Template
Οι θέσεις μας για το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος
09.10.11

Οι θέσεις της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών»

Image

Είναι σύνηθες φαινόμενο στη χώρα μας, να βαπτίζονται ως αποθήκες, βίλες πολυτελείας εντός προστατευόμενων περιοχών. Λαμβάνοντας υπόψη και την αδυναμία της πολιτείας να εφαρμόσει το νόμο (βλέπε αυθαίρετο Χριστάκη), θεωρούμε, πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτραπεί η κατασκευή νέων καταφυγίων στην Β Ζώνη, όπου εκεί βρίσκονται οι ψηλότερες κορυφές του Ολύμπου.

Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας, διότι σύμφωνα με το ΠΔ θα επιτρέπεται η ίδρυση νέων καταφυγίων, ενώ υπάρχουν ήδη τρία στη συγκεκριμένη Ζώνη (Γ. Αποστολίδης, Χ. Κάκαλος και Σ. Αγαπητός). Όταν πάψει να υφίσταται ο συμβολισμός του μυθικού βουνού, τότε ο Όλυμπος θα καταστεί αυτόματα ένας προορισμός όπως οποιοδήποτε άλλο βουνό της Ελλάδας (με καταπατήσεις, αυθαιρεσίες, όχληση, εκφράσεις μεγαλομανίας και κακογουστιάς κ.λπ.). Το κεφάλαιο για την ανάπτυξη θα έχει τότε προ πολλού εξανεμισθεί και, μάλιστα, ολοκληρωτικά. Κατά τη γνώμη μας, τα καταφύγια πρέπει να χωροθετηθούν μόνο στη Ζώνη Γ’ και, μάλιστα, σε περιορισμένο αριθμό και σε συγκεκριμένους χώρους με προέγκριση χωροθέτησης.

Επειδή η περιοχή της Ζώνης Β εκπροσωπεί κατεξοχήν τον παγκόσμιο μύθο, τα αλπικά οικοσυστήματα και αποτελεί το σύμβολο των θεών του Ολύμπου, οφείλει να έχει πολύ αυξημένη προστασία. Γι αυτό προτείνεται η ένταξη όλου του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου στη ζώνη Α του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου και η απομάκρυνση των δύο καταφυγίων, τα οποία βρίσκονται στην αλπική ζώνη (Γ. Αποστολίδης,  Χ. Κάκαλος). Καταφύγια τα οποία θα εξυπηρετούν οικοτουριστικές και ορειβατικές δραστηριότητες μπορούν να χτιστούν χαμηλότερα, σε επιλεγμένες περιοχές της ζώνης Γ.

Στη νοτιοδυτική πλευρά του εθνικού πάρκου η οριοθέτηση της ζώνης Γ’ γίνεται σε υπερβολικά μεγάλο υψόμετρο (στα 2300-2400 μέτρα) πολύ κοντά στις κορυφές. Σημαντικό μάλιστα τμήμα των ζωνών Α και Β, σε εκείνη την περιοχή, έχουν κοινή οριοθέτηση με τη ζώνη Γ, γεγονός που θα δημιουργήσει προβλήματα αφού δεν υπάρχει η προοδευτικά αυξανόμενη προστασία, όπου η κάθε ζώνη, με μια σημαντικού εύρους λωρίδα της πρέπει να περιβάλει και προστατεύει την κάθε επόμενη. Προτείνουμε  λοιπόν στη Δυτική και Νότια - Νοτιοδυτική πλευρά του Εθνικού πάρκου η Ζώνη Γ να οριοθετηθεί πολύ χαμηλότερα, κοντά στους οικισμούς και αντίστοιχα η ζώνη Β στη νότια πλευρά της ζώνης Α να απομακρυνθεί από αυτή ώστε να δημιουργηθεί μια λωρίδα προστασίας γύρω από τη ζώνη Α. Το ΚΕΟΑΧ ως χιονοδρομικό κέντρο του στρατού θα πρέπει να καταργηθεί. Υπάρχουν πολλά χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα, όπου θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν (και μάλιστα σε καλύτερες γι αυτό το σκοπό συνθήκες) οι ειδικές δυνάμεις του στρατού.

Επίσης θα πρέπει να καταργηθεί ο δρόμος που οδηγεί στο «Χριστάκι» που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 και φτάνει σε ύψος 2450 μέτρων (!!!). Ο δρόμος αυτός που σήμερα χρησιμοποιείται συχνά από λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού (4Χ4, γουρούνες, εντούρο κλπ) που πολλές φορές με θηριώδη οχήματα φτάνουν  μέχρι το «Σκολιό», καθώς και κυνηγούς, θα πρέπει να καταστραφεί πάνω από το ύψος της τελευταίας νόμιμης κτηνοτροφικής μονάδας.

Επίσης, προτείνεται, από την 1η Μαϊου έως και την 15η Οκτωβρίου, να μην επιτρέπεται η χρήση του ασφαλτόδρομου που οδηγεί από το Λιτόχωρο στα «Πριόνια», με εξαίρεση τα οχήματα της μονής, και των δημοσίων υπηρεσιών, και τα λεωφορεία εγκεκριμένων, οργανωμένων επισκέψεων (σχολείων, συλλόγων κλπ). Για την μεταφορά των ορειβατών προτείνεται η συγκρότηση δημοτικής επιχείρησης, η οποία θα αναλάβει την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών με λεωφορεία. Έτσι θα δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας, θα υπάρξουν σημαντικά έσοδα για τον Δήμο Δίου-Ολύμπου, που θα διατίθενται στην βελτίωση των υποστηρικτικών υποδομών που έχουν σχέση με το εθνικό πάρκο, και προ πάντων θα μπει ένα οριστικό τέλος, στην ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο βουνό (που δημιουργεί κινδύνους), αλλά και σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο πριν τα  «Πριόνια», ο οποίος σε μέρες αιχμής μετατρέπεται σε πάρκινγκ που θυμίζει πανηγύρι. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε βέβαια να συμπεριληφθεί στον κανονισμό λειτουργίας του Πάρκου.

Η γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο εφόσον βασίζεται σε ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ μεθόδους και, μάλιστα, σε παραδοσιακού τύπου εγκαταστάσεις! Θα ήταν, έτσι, δυνατόν να έχουν τα προϊόντα ονομασία προέλευσης ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ, να αποτελούν ιδιαίτερο προϊόν του διεθνούς εμπορίου και, ταυτόχρονα, να ενισχύσουν  δια του οικοτουρισμού τον παραδοσιακό και – παρόλες τις δυσκολίες - ακόμη ζωντανό γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής.

Η άθληση στη Ζώνη Γ’ πρέπει να είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα και μικρής κλίμακας, και να πραγματοποιείται σε οργανωμένους χώρους με προέγκριση χωροθέτησης και εγκεκριμένη μελέτη, απαγορευομένων των βλαπτικών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων, όπως π.χ. αθλητισμού με τροχοφόρα, ιπποδρομιών, αεραθλημάτων, heliskiing, χιονοδρομικών κέντρων, όσων αιτούνται να χωροθετηθούν σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ., και όσων λόγω μεγέθους, μορφής και χρήσης είναι πιθανόν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον.

Να επιτρέπεται η παραχώρηση των δημοσίων εκτάσεων μόνο κατά χρήση ή ενοικίαση.

Κατά τη γνώμη μας, στη Ζώνη Γ’ πρέπει να επιτραπεί η εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) μικρού μεγέθους προκειμένου, αφενός, να εξυπηρετηθούν οι διάσπαρτες επιτρεπόμενες χρήσεις και, αφετέρου, να αποφευχθεί η δημιουργία δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  • η εγκατάσταση να μην υπερβαίνει το 1,5μ. ύψος από το φυσικό έδαφος,
  • σε ακίνητο τουλάχιστον τεσσάρων (4) στρεμμάτων, και
  • με ποσοστό κάλυψης που δεν θα υπερβαίνει το 1% της επιφάνειας του ακινήτου,
  • να μη  βλάπτει άμεσα ή έμμεσα αρχαιολογικό/φυσικό μνημείο ή αρχαιολογικό χώρο,
  • να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 500μ. από το πλησιέστερο μνημείο, από το οποίο η γεωμορφολογία δεν επιτρέπει οπτική επαφή.  

Να μη δοθεί καμία παράταση στη δημόσια διαβούλευση. Το θέμα της επέκτασης των ορίων του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου και γενικά η ανάγκη για νομική προστασία του βουνού, είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται εδώ και χρόνια τώρα. Όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για την ανάπτυξη και την προστασία του Ολύμπου, είχαν το χρόνο, όπως όλοι μας,  να διατυπώσουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Η επιθυμία για παράταση της διαβούλευσης (ακούστηκαν προτάσεις για ένα χρόνο) οδηγεί σε σκέψεις για παρεμβάσεις των γνωστών κύκλων, με σκοπό την ακύρωση της όλης προσπάθειας.

 
Template
Template Template Template

Με δυο λόγια

Παιδιά χίλια μπράβο για την δράση σας και τη θετική εξέλιξη που είχε όλη αυτή η παρανοϊκή υπόθεση. Αν το κράτος έκανε πάντα σωστά τη δουλειά του και ενεργούσε άμεσα και σοφά, όπως έπραξε στη περίπτωση του Ολύμπου, η Ελλάδα θα ήταν φυσικός παράδεισος.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Μανόλης – Περιβαλλοντικός Σύλλογος δήμου Ιτάνου Κρήτη

 
Studentsdesign