Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Μας εκφράζουν

Advertisement
Template
Οι όροι πώλησης 67 τόνων ρυζιού στην Κατερίνη
05.04.12

Image 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ - ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ο παρακάτω υπογράφων  Σταύρος Μπέγκας του Γεωργίου κάτοικος Χαλάστρας Θεσ/νίκης, ενεργώντας στην παρούσα με την ιδιότητα του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία: «Σταύρος Γ. Μπέγκας Α.Ε.», στο εξής αποκαλουμένης: «πωλήτριας», η οποία εδρεύει στη Χαλάστρα Θεσ/νίκης και έχει ΑΦΜ  094530999 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης, και  λαμβάνοντας  υπόψη την προς την εταιρία, μαζική παραγγελία από καταναλωτές της Πιερίας, ποσότητας περίπου εξήντα επτά χιλιάδων κιλών (67.000 κιλών)  ρυζιού τύπου «Καρολίνα»,  δηλώνω και αποδέχομαι για λογαριασμό της αντιπροσωπευομένης από εμένα πωλήτριας εταιρίας, τα παρακάτω:

1. Η πωλήτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλήσει και να διαθέσει στους καταναλωτές της Πιερίας την παραπάνω αναφερομένη ποσότητα ρυζιού τύπου «Καρολίνα, στην συμφωνηθείσα τιμή των 0,89 ευρώ ανά κιλό.

2. Η παράδοση και πώληση της πιο πάνω ποσότητας θα γίνει στην Κατερίνη στις 7-4-2012, ημέρα Σάββατο, στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης ή σε άλλο χώρο που έγκαιρα θα υποδειχθεί από την Συντονιστική Επιτροπή της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας.

3.  Η μεταφορά της ποσότητας ρυζιού, θα γίνει με  κατάλληλα μεταφορικά μέσα που θα διαθέσει για το σκοπό αυτό η πωλήτρια,  και τα έξοδα συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς της, βαρύνουν αποκλειστικά την ίδια. Η πωλήτρια, είναι υποχρεωμένη να έχει προς διάθεση την πωλούμενη ποσότητα στο χώρο παράδοσης  στις 06:30 του Σαββάτου της 7-4-2012.

4.  Η πωλήτρια, υποχρεούται να διαθέσει όσα άτομα απαιτούνται για τον έλεγχο της ποσότητας ρυζιού που θα παραδίδεται σε κάθε αγοραστή -καταναλωτή, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης σε κάθε αγοραστή – καταναλωτή και για την ασφάλεια των χρημάτων που θα της καταβάλλονται. Η εκφόρτωση της πωλούμενης ποσότητας, θα γίνεται από εθελοντές της Κατερίνης.

5. Η πωλήτρια, υποχρεούται να εκδίδει για την κάθε επιμέρους πώληση, αντίστοιχη απόδειξη λιανικής πώλησης.

6. Η πωλήτρια, δηλώνει δια του υπογράφοντος εκπροσώπου της ότι η πωλούμενη ποσότητα ρυζιού, προέρχεται αποκλειστικά από ΄Ελληνες παραγωγούς. Επισυνάπτεται επίσης στην παρούσα και σχετική δήλωσή της, σχετικά με τα διατροφικά χαρακτηριστικά του πωλούμενου ρυζιού, την ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κλπ.

7. Η πωλήτρια, δηλώνει επίσης ότι θα προσφέρει δωρεάν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης, ποσότητα χιλίων (1.000,00) κιλών ρυζιού σε σάκους των πέντε κιλών και εξακοσίων γραμμαρίων (5,600). Για την πιο πάνω προσφερόμενη ποσότητα θα εκδώσει σχετικό φορολογικό παραστατικό στο όνομα του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία: «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», με  ΑΦΜ: 090136618 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών και με τόπο παράδοσης την Κατερίνη.  Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το κόστος της αποστολής SMS, που απαιτούνται για την ειδοποίηση από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Πιερίας όλων των δηλωθέντων αγοραστών και ένα ποσό που συμφωνήθηκε  για τα επί τόπου έξοδα σίτισης των εθελοντών.

8. Για την ποιότητα της πωλούμενης ποσότητας ρυζιού, η πωλήτρια, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει πραγματοποιήσει εργαστηριακές εξετάσεις και  αναλύσεις, τα αποτελέσματα της οποίας έχει  κοινοποιήσει σε αντίγραφο στη Συντονιστική Επιτροπή της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας, πριν την πώληση. Σε κάθε περίπτωση δηλώνει και συνομολογεί την άριστη ποιότητα της πωλούμενης ποσότητας, και την απουσία οποιουδήποτε μικροβίου – μικροοργανισμού βλαπτικού για την δημόσια υγεία.

9. Η παράδοση – πώληση του ρυζιού  θα γίνει σε συσκευασία των  πέντε κιλών και εξακοσίων γραμμαρίων (5,600), σε σάκους από προπυλένιο σύμφωνα με τις νόμιμες  προδιαγραφές συσκευασίας  και η τιμή της κάθε συσκευασίας ανέρχεται στα πέντε (5) ευρώ.

10. Η  πωλήτρια με την ίδια  πιο πάνω τιμή και την ίδια συσκευασία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλήσει την ίδια ημερομηνία (Σάββατο 7-4-2012), σε καταναλωτές της Βέροιας, ποσότητα 4.000 – 5.000 κιλών ρυζιού τύπου «Καρολίνα», σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αντίστοιχη Εθελοντική Ομάδα της Βέροιας, καλύπτοντας (η πωλήτρια) αποκλειστικά το κόστος της μεταφοράς της πωλούμενης ποσότητας.

11. Επίσης με την ίδια τιμή η πωλήτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλήσει προς τον Αγροτικό – Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Κοζάνης, ποσότητα ρυζιού τύπου «Καρολίνα», που θα ζητηθεί κατά την ειδικότερη συμφωνία τους από αυτόν και σε χρόνο και τόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ τους.

10. Δεδομένου ότι έχει  ολοκληρωθεί  η όλη διαδικασία της παραγγελίας για τους καταναλωτές της Πιερίας και Βεροίας,  η πωλήτρια  δεν δικαιούται  να υπαναχωρήσει από την πιο πάνω συμφωνία – δήλωσή της και  επαναλαμβάνει  την προφορική της  δήλωση ότι έχει την δυνατότητα να καλύψει   την ως άνω παραγγελθείσα ποσότητα.

11. Για οποιαδήποτε διαφορά της πωλήτριας  με τους αγοραστές της Πιερίας και Βεροίας και εφόσον αυτή δεν επιλυθεί εξώδικα και συμβιβαστικά, αυτή αποδέχεται  να είναι αρμόδια τα Δικαστήρια του τόπου παράδοσης της πωλούμενης ποσότητας ρυζιού,.

Κατερίνη 4-4-2012

Για την πωλήτρια εταιρία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 
Template
Template Template Template

Με δυο λόγια

Τέλος με βαθιά συγκίνηση θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για όλα αυτά που έζησα και ένοιωσα μαζί σας και που μου δώσατε την ευκαιρία να βρεθώ ανάμεσα σε πραγματικούς ανθρώπους που δίνουν καθημερινά την ψυχή τους για να γίνει ο τόπος μας καλύτερος.Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.Σας ευχαριστώ πολύ που είδα κοντά σας πως υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν απλόχερα την αγάπη τους για ένα χαμόγελο!
Θεσ/νίκη
Μαίρη Κ.
 
Studentsdesign