Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Μας εκφράζουν

Advertisement
Template
Γιατί δεν θα εκδώσουν αποδείξεις.
20.04.12

Image

Αγαπητοί συμπολίτες, οι αγρότες από τη Βροντού Σερρών που θα μας προμηθεύσουν αύριο, Σάββατο 21.04.2012, τους 120 τόνους πατάτες, σύμφωνα με το νόμο, δεν υποχρεούνται να εκδώσουν αποδείξεις λιανικής πώλησης.

Οι λογιστές της ομάδας μας Κ. Ζησόπουλος και Κ. Παπαδόπουλος απευθύνθηκαν στην Εφορία Κατερίνης και αφού μελέτησαν την ισχύουσα νομοθεσία, θέτουν τις παρακάτω πληροφορίες στη διάθεση των πολιτών/μελών της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας:

Σύμφωνα με το ΠΔ 186/92 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), θ96-99, οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον δεν είναι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, δεν θεωρούνται επιτηδευματίες και δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΚΒΣ, οι κινητές λαϊκές αγορές δεν θεωρούνται ότι έχουν την έννοια του υποκαταστήματος (Άρθρο 9, §22) και οι αγρότες που πωλούν τα αγαθά τους από το αυτοκίνητο δεν έχουν υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, όταν πωλούν αγροτικά προϊόντα της παραγωγής τους (Άρθρο 9, §22β). Μάλιστα, δεν θεωρείται κατάστημα για τον αγρότη-παραγωγό, ο χώρος πώλησης των προϊόντων του στη λαϊκή αγορά (Άρθρο 2, §95).

Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων υποχρεούνται να εκδίδουν δελτίο αποστολής όταν διακινούν αγροτικά προϊόντα (στο σύνολό τους) με δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα (φορτηγά, πλοία κ.λ.π.) για πώληση απευθείας και αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη της διακίνησης π.χ. για λιανική πώληση.

Οι πατατοπαραγωγοί από τη Βροντού Σερρών, που θα βρίσκονται αύριο στην πόλη μας, δεν τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και για αυτό δεν υποχρεούνται να εκδώσουν αποδείξεις λιανικής πώλησης. Βεβαίως, είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν Δελτία Αποστολής, αφού διακινούν τα προϊόντα τους με δική τους ευθύνη και υποχρεώθηκαν, αύριο, πριν την έναρξη πώλησης, να παραδώσουν στην ομάδα, αντίγραφα των Δελτίων Αποστολής.

 
Template
Template Template Template

Με δυο λόγια

Είμαστε πολλοί εδώ στην Αθήνα που μαθαίνοντας για τις δράσεις και την περήφανη στάση σας, σας νοιώθουμε οδηγούς, μπροστάρηδες και "δικούς μας ανθρώπους, συγγενείς μας"! Να σας έχει Ο Θεός καλά, το έργο σας είναι ΑΝΘΡΩΠΙΑ!
Μπάμπης Καλαϊτζάκης
 
Studentsdesign