Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Μας εκφράζουν

Advertisement
Template
Οι όροι πώλησης 120 τόνων πατάτας agria στην Κατερίνη
20.04.12

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΤΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

Image

Ο παρακάτω υπογράφων παραγωγός Γεώργιος Καλφόγλου του Ανέστη κάτοικος ΄Ανω Βροντούς Σερρών,  με Α.Φ.Μ. 034279893,  δηλώνω τα παρακάτω:

Λαμβάνοντας υπόψη, την προφορική συμφωνία μου με τη Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας και  την υποβληθείσα ηλεκτρονικά δήλωση παραγγελίας αγοράς εκατόν είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα κιλών (120.560 κιλών) πατάτας, εκ μέρους   φυσικών προσώπων, κατοίκων του Νομού Πιερίας,  αναλαμβάνω την υποχρέωση να πωλήσω προς αυτούς συνολική ποσότητα  εκατόν είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα κιλών (120.560 κιλών) κίτρινης πατάτας, ποικιλίας «agria», την οποία έχω στην κυριότητα και κατοχή μου, με τους εξής όρους:

1. Η πώληση και παράδοση της πιο πάνω ποσότητας θα γίνει στην Κατερίνη, στον  χώρο της Εμποροπανήγυρης ή σε όποιον άλλο χώρο μου υποδειχθεί έγκαιρα,  τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 21 Απριλίου 2012. Για τον λόγο αυτό υποχρεούμαι να έχω έτοιμα προς εκφόρτωση τα φορτηγά μεταφοράς, στις 06:30 της πιο πάνω ημερομηνίας.

2. Η τιμή πώλησης της πατάτας, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα λεπτών του ευρώ - (0,30) ευρώ,  ανά κιλό.

3.  Η μεταφορά της ποσότητας πατάτας θα γίνει με δικά μου κατάλληλα μεταφορικά μέσα και τα έξοδα συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς της βαρύνουν εμένα. Υποχρεούμαι να εκδώσω τις αναγκαίες «φορτωτικές» για κάθε όχημα μεταφοράς και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. Η συσκευασία και πώληση της πατάτας, θα γίνεται σε σάκους των είκοσι  (20) κιλών.

4. Εγγυώμαι την  καλή ποιότητα της πωλούμενης πατάτας ποικιλίας: «agria»  και της καταλληλότητάς  της για την σκοπούμενη χρήση, δηλώνοντας ότι όλη η πωλούμενη ποσότητα προέρχεται από αποκλειστικά δική μου παραγωγή που καλλιεργείται στην περιοχή του τόπου κατοικίας μου.

5. Η εκφόρτωση της πωλούμενης πατάτας θα γίνει από μέλη της Εθελοντικής ομάδας Δράσης Πιερίας στον χώρο της παράδοσης -πώλησης.

6. Στα πλαίσια της πιο πάνω συμφωνίας,  θα προσφέρω  δωρεάν την ίδια ημερομηνία, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης, ποσότητα χιλίων (1.000) κιλών πατάτας της ίδιας ποικιλίας. Για την πιο πάνω προσφερόμενη ποσότητα θα εκδώσω σχετικό δελτίο αποστολής στο όνομα του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία: «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», με  ΑΦΜ: 090136618 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών και με τόπο παράδοσης την Κατερίνη.  Επίσης αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλλω στην Εθελοντική Ομάδα Πιερίας,  το ποσό των  εκατό είκοσι (120,00) ευρώ, που αφορά την αποστολή   SMS, από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Πιερίας προς όλους  τους  δηλωθέντες αγοραστές για την προσέλευσή τους την καθορισμένη ώρα στο τόπο της παράδοσης. Υποχρεούμαι ακόμα, να καλύψω το κόστος για τη σίτιση των 100 περίπου εθελοντριών και εθελοντών,  τις δαπάνες γραφικών και συναφών υλικών και τις δαπάνες  ταυτοποίησης των παραγγελιών (5 κατάλογοι ονομάτων, περίπου 80 σελίδων έκαστος),  που εκτιμώνται όλες  στο ποσό των διακοσίων  ογδόντα  (280,00) ευρώ.  Η συνολική επομένως δαπάνη που θα καλύψω ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ.

7. Δηλώνω  ότι είμαι παραγωγός πατάτας, κατέχω άδεια πλανοδίου πωλητή δεν τηρώ φορολογικά βιβλία του Κ.Β.Σ. και  ως εκ τούτου δεν υποχρεούμαι στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης ή τιμολογίων πώλησης για την ποσότητα που θα πωλήσω.

9. Δηλώνω ότι κάθε σάκος θα περιέχει 20 κιλά της συμφωνηθείσας ποικιλίας πατάτας και δέχομαι οποιονδήποτε έλεγχο από τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πιερίας ή από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή, ως προς το βάρος της κάθε συσκευασίας και την ποιότητα της πατάτας που θα πωλήσω.

8.  Δεν δικαιούμαι να υπαναχωρήσω από την πιο πάνω συμφωνία και την παρούσα δήλωσή μου, επαναλαμβάνοντας την προφορική μου δήλωση ότι έχω την δυνατότητα να καλύψω από την παραγωγή μου την ως άνω παραγγελθείσα ποσότητα.

Για οποιαδήποτε διαφορά μου με τους αγοραστές και εφόσον αυτή δεν επιλυθεί εξώδικα και συμβιβαστικά, αποδέχομαι να είναι αρμόδια τα Δικαστήρια του τόπου παράδοσης της πωλούμενης ποσότητας πατάτας.

Κατερίνη 12-4-2012
Ο δηλών πωλητής – παραγωγός

 
Template
Template Template Template

Με δυο λόγια

Βιομηχανικά απόβλητα στον Όλυμπο.

Σας συγχαίρω! Έλληνες με καρδιά, για την απόφασή σας να ξεμπροστιάσετε έναν ανάξιο δήμαρχο και να αποτρέψετε την μόλυνση ενός τόπου ιερού για όλους εμάς τους Έλληνες. Είθε να αποτελέσετε φωτεινό παράδειγμα για ανάλογες περιπτώσεις όπου χρειαστεί, στη χώρα μας.
Σας χαιρετώ και σας τιμώ.
Μία Ελληνίδα

 
Studentsdesign