Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Μας εκφράζουν

Advertisement
Template
Σχετικά με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) της ΔΕΗ
02.06.12

Image 

Σύμφωνα με τα παρακάτω αποδεικνύεται ότι η ΔΕΗ και το Κράτος κάνουν κοινωνική πολιτική με τα λεφτά μας και ότι θα συνεχίζουν να μας χρεώνουν με Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), διαφημίζοντας παράλληλα ότι κάνουν κοινωνική πολιτική. Νομίζω ότι το θέμα αυτό με τις ΥΚΩ θέλει διερεύνηση και ότι δεν θα  τελειώσει από εμάς έτσι απλά.

Δημήτρης Σιανίδης
Μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών "Κόντρα στο Ρεύμα"

Αγαπητοί φίλοι

Έπειτα από σχετική αίτησή μου προς τη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Η. αναφορικά με τις ΥΚΩ, έλαβα την παρακάτω απάντηση:

«Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) επιβάλλονται από την Πολιτεία στο πλαίσιο της μακροχρόνιας περιφερειακής και κοινωνικής πολιτικής που ασκεί για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παλαιότερης Οδηγίας 2003/54/ΕΚ και της ήδη ισχύουσας Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. Σε επίπεδο εθνικού δικαίου, θέματα σχετικά με την επιβολή ΥΚΩ είχαν ρυθμισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 29 Ν.2773/1999 και του άρθρου 28 Ν. 3426/2005, ενώ ήδη οι διατάξεις αυτές έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις των άρθρων 55επ. Ν.4001/2011. Η επιβολή υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ αποβλέπει στη διασφάλιση στόχων κοινής ωφέλειας στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη θεμελιώδη σημασία που έχει το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας για την ανθρώπινη διαβίωση και την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου τους κινδύνους αστοχίας της αγοράς που παρατηρούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) καθορίσθηκαν τα ακόλουθα:

  • Παροχή ρεύματος για τους κατοίκους των απομονωμένων νησιών σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο.
  • Παροχή ρεύματος σε πολύ χαμηλές τιμές (ειδικό τιμολόγιο) στις πολύτεκνες οικογένειες.
  • Παροχή ρεύματος σε χαμηλές τιμές για ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, τρίτεκνοι με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι κλπ, που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται, μέχρι σήμερα, μέσω της ΔΕΗ για λογαριασμό της Ελληνικής Πολιτείας και σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τυχόν κατάργηση των παραπάνω χρεώσεων του συνόλου των καταναλωτών, για παροχή ΥΚΩ, συνεπάγεται είτε την επιβάρυνση της Πολιτείας με τις σχετικές δαπάνες παροχής των υπηρεσιών αυτών, είτε την κατάργησή των.

Όσον αφορά στις διατάξεις του Ν. 2773/1999, που ρυθμίζουν την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), αυτές εξακολουθούσαν να ισχύουν και για το 2011, με βάση την μεταβατική διάταξη του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) και ειδικότερα το άρθρο 196, παρ. 14.

Στην περίπτωση των χρεώσεων ΥΚΩ για το 2012 η ΔΕΗ – όπως και όλοι οι άλλοι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας – ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόζει, την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 1527/2011 με την οποία επιμερίζεται η σχετική δαπάνη στους καταναλωτές, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 55 και 56 του Ν. 4001/2011, και στην συνέχεια του άρθρου 36 του Ν. 4067/2012, με τα οποία ρυθμίζονται περαιτέρω, θέματα ΥΚΩ.

Με την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4067/2012, άρθρο 36) ορίζεται ότι το αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών βαρύνει άμεσα τους καταναλωτές και όχι έμμεσα, μέσω των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως γινόταν στο πρόσφατο παρελθόν. Επιπλέον, όσον αφορά τις παρελθούσες χρήσεις, με την παραπάνω σχετική νομοθετική ρύθμιση, η επιβαλλόμενη χρέωση συμψηφίζεται με τις αντίστοιχες χρεώσεις ανταλλάγματος ΥΚΩ που έχουν διενεργηθεί από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Βάσει προηγούμενων προβλέψεων Νόμων, σε κάθε περίπτωση τυχόν διαφορές δεν αναζητούνται.
Κατόπιν τούτου, επιβεβαιώνεται η ορθότητα της σχετικής χρέωσης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής σας.

Χ. Συνοδινός
Δικηγόρος
Διευθυντής ΚλάδουΡυθμιστικού Πλαισίου και Περιουσίας

 
Template
Template Template Template

Με δυο λόγια

Αγαπητοί φίλοι,
Από καιρό θέλω να πω ένα ΜΕΓΑΛΟ ευχαριστώ σε όλους σας για το ΤΕΡΑΣΤΙΟ έργο σας!
Η είδηση της δημιουργίας της εθελοντικής σας ομάδας με ενθουσίασε, εκτός από την πρωτοπορία της και επειδή ξεκίνησε από το νομό Πιερίας, τόπο και δικής μου καταγωγής.
Να έχετε δύναμη και κουράγιο να συνεχίζετε και όπου μπορώ  να σας φανώ χρήσιμη, στη διάθεσή σας να βοηθήσω.
Είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων sales - marketing & διαφήμιση και ζώ στη Θεσσαλονίκη.
Με εκτίμηση
Β.Α.
 
Studentsdesign