Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Μας εκφράζουν

Advertisement
Template
Μνημόνιο συνεργασίας και αλληλεγγύης
02.09.12

Image

Προσχέδιο - Πρόταση προς τις συμμετέχουσες εθελοντικές ομάδες στην Πανελλαδική συνάντηση της 15 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κατερίνη

Στην Κατερίνη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2012, οι παρακάτω συμβαλλόμενες Εθελοντικές Ομάδες

 1. Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας, που δραστηριοποιείται στο Νομό Πιερίας
 2. 2…..

Με βάση τις παρακάτω διαπιστώσεις:

 1. Ότι η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, επαυξάνεται χωρίς να διαφαίνονται στο άμεσο μέλλον κάποια σημάδια ανάκαμψής της.
 2. Ότι η κρίση έχει επιφέρει δυσβάστακτες και δραματικές συνέπειες στο βιοτικό και κοινωνικό επίπεδο της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της χώρας..
 3. Ότι οι συνθήκες στην ελληνική αγορά βασικών ειδών διατροφής ούτε άλλαξαν ούτε προσαρμόσθηκαν στις νέες κοινωνικές και  οικονομικές συνθήκες.  Αντίθετα οι τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών παραμένουν υψηλές και δυσανάλογες με το εισόδημα του μέσου κατοίκου.
 4. Ότι οι  παραγωγοί των βασικών ειδών διατροφής (αγρότες – κτηνοτρόφοι), είτε αδυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά είτε αδυνατούν να εισπράξουν το τίμημα της πώλησης είτε το εισπράττουν μεν αλλά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τις συνθήκες αυτές, η οικονομική τους θέση εξαρτάται από τους εμπόρους και τους διάφορους μεσάζοντες, αφού αυτοί (οι παραγωγοί) δεν έχουν λόγο στη διαμόρφωση της τιμής των προϊόντων τους.
 5. Ότι οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είτε έχουν διαλυθεί είτε αδυνατούν πλέον να προστατέψουν τα συμφέροντα των παραγωγών – μελών τους.
 6. Ότι η Πολιτεία εκούσια ή ακούσια, αδυνατεί μέχρι σήμερα να παρέμβει νομοθετικά για να θεσπίσει κανόνες που θα προστάτευαν τους παραγωγούς  και τους  καταναλωτές.

Οι καταναλωτές υφίστανται τις συνέπειες του τρόπου λειτουργίας μιας «αγοράς», η οποία όχι μόνο δεν αυτορυθμίζεται,  όχι μόνο δεν προσαρμόζεται στις παρούσες οικονομικές συνθήκες αλλά συνεχίζει να λειτουργεί ανεξέλεγκτα προς όφελος των κερδοσκόπων και των οικονομικά ισχυρών.

Οι συμβαλλόμενες Ομάδες εκτιμούν ότι όλοι οι παραπάνω  παράγοντες, που συνοπτικά αναφέρθηκαν,  επιδρούν καθοριστικά στο παρόν και το μέλλον μας. Κοινή διαπίστωση αποτελεί το ότι ο πρωτογενής οικονομικός τομέας της χώρας ολοένα και συρρικνώνεται, προς όφελος των εισαγωγών αλλοδαπών προϊόντων, αφού με τις  συνθήκες που επικρατούν, είναι αποθαρρυντική οποιαδήποτε ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Αποφασίζουν

 1. Να παρεμβαίνουν  στη διαδικασία της διάθεσης προϊόντων, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, με σκοπό την επίτευξη της χαμηλότερης δυνατής τιμής  διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές σε συνδυασμό με την παροχή της καλύτερης δυνατής ποιότητας.
 2. Να συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την εξασφάλιση στους καταναλωτές των δύο πιο πάνω παραγόντων: φθηνότερη τιμή πώλησης – καλύτερη ποιότητα. Τα παραπάνω θα πραγματοποιούνται υλοποιώντας δράσεις  που θα ωθούν τους παραγωγούς στην διάθεση των προϊόντων τους απευθείας στους καταναλωτές.
 3. Να υποβοηθήσουν με τις δράσεις τους,  τους παραγωγούς της ελληνικής γης, δημιουργώντας στους τελευταίους κίνητρα για την καλλιέργεια και παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
 4. Να ωθούν με τις δράσεις τους,  τους καταναλωτές στην αγορά ποιοτικών ελληνικών προϊόντων διατροφής, που θα τους παρέχονται σε φθηνή τιμή.
 5. Να βοηθήσουν με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους, στην πάταξη της κερδοσκοπίας και του φαινομένου των μεσαζόντων, γεγονός που θα τονώσει τον πρωτογενή – παραγωγικό τομέα της χώρας.
 6. Να διευκολύνουν  τη διάθεση  - ανταλλαγή καταναλωτικών αγαθών μεταξύ διαφόρων περιοχών της χώρας, με βάση τις αρχές της καλής πίστης, της αλληλοβοήθειας και της αμοιβαιότητας.
 7. Να συνεργάζονται μεταξύ τους για την ανάπτυξη οποιωνδήποτε άλλων πρωτοβουλιών και δράσεων που θα κατατείνουν στους παραπάνω σκοπούς.

Οι συμβαλλόμενες ομάδες δηλώνουν ομόφωνα

 1. Ότι όλες οι ενέργειες και οι δράσεις, που αποφασίζονται  σήμερα, καθώς και όλες εκείνες που θα αναληφθούν στο μέλλον είτε από κοινού είτε από κάθε Ομάδα χωριστά, βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στην εθελοντική προσφορά των μελών τους. Ρητά συμφωνείται ότι οι Ομάδες δεν εξυπηρετούν οποιοδήποτε ατομικό συμφέρον των μελών τους.
 2. Κάθε Εθελοντική Ομάδα  διατηρεί την αυτοτέλεια και την διοικητική της οργάνωση.  Το παρόν Μνημόνιο αποσκοπεί μόνο στην μεταξύ τους συνεργασία και στην αλληλέγγυα δράση τους, η οποία εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες στην αγορά για τα ελληνικά προϊόντα και θα βελτιώσει τη θέση των Ελλήνων καταναλωτών.
 3. Η προσχώρηση και η συνυπογραφή του παρόντος Μνημονίου από άλλες Εθελοντικές Ομάδες, είναι ελεύθερη υπό το όρο ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του.

Οι συμβαλλόμενες ομάδες

Καλούν τους παραγωγούς, τις Ομάδες Παραγωγών, τους Αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς:

 1. Να οργανωθούν κατά περιοχή σε Ομάδες (όσοι εμπορεύονται τα προϊόντα τους μεμονωμένα),  για την αποτελεσματικότερη διάθεση των προϊόντων τους.
 2. Να διαθέτουν τα προϊόντα τους – με τη βοήθεια των Εθελοντικών Ομάδων – απευθείας στους καταναλωτές, σε προσιτές τιμές, τηρώντας τους νόμους και χωρίς πρόθεση κερδοσκοπίας.
 3. Να αντισταθούν στους μεσάζοντες καθώς και σε όλους εκείνους που τους εκμεταλλεύονται οικονομικά

Διακηρύσσοντας

Την πίστη τους στην προσπάθεια αυτή, η οποία πρέπει να αποκτήσει πανελλήνιο χαρακτήρα και να στηριχθεί από τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων Ομάδων, υπογράφουν το Μνημόνιο ως εξής:

 1. Για την Εθελοντική Ομάδα Κατερίνης
 
Template
Template Template Template

Με δυο λόγια

Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω μείνει άφωνη, αλλά και πολύ εντυπωσιασμένη από τις δράσεις και πρωτοβουλίες σας και γι’αυτό ένιωσα την ανάγκη να σας συγχαρώ όλους.

Δ. Δραγωμανίδου (Χαλκιδική)

 
Studentsdesign