Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Μας εκφράζουν

Advertisement
Template
Συνομολόγηση όρων πώλησης φακής 15.09.2012
11.09.12

Image

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ / ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΚΗΣ

Οι  παρακάτω υπογράφοντες: 1. Γεώργιος Τσιανάκας του Χαραλάμπους, κάτοικος Λαρίσης με ΑΦΜ 026254493 και 2. Σωτήριος Γιαννακόπουλος του Αθανασίου, κάτοικος Φαρσάλων Λαρίσης, με ΑΦΜ 034352947, που στην παρούσα  θα  αποκαλούνται: «πωλητές», μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων με την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας, η οποία αντιπροσώπευσε τους καταναλωτές της Πιερίας, δηλώνουμε  και αποδεχόμαστε  τα παρακάτω:

1. Εμείς οι  πωλητές  αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να πωλήσουμε  και να παραδώσουμε  στους καταναλωτές της Πιερίας  ποσότητα 6.000   περίπου  κιλών  φακής, φετινής εσοδείας,  στην συμφωνηθείσα τιμή του 1,50 ευρώ  ανά κιλό, σύμφωνα με την ποσότητα των  παραγγελιών που δόθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας «www.otoposmou.gr» και τις οποίες έχουμε λάβει υπόψη μας.

2. Η   πώληση  και παράδοση  της πιο πάνω ποσότητας στους αγοραστές, θα γίνει στην Κατερίνη στις 15-9-2012, ημέρα Σάββατο, στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης ή σε άλλο χώρο, που έγκαιρα θα υποδειχθεί προς εμάς από την Συντονιστική Επιτροπή της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας. Η παράδοση και διανομή θα αρχίσει από ώρα 07:00 της πιο πάνω ημέρας. Για τον λόγο αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να έχουμε  τα φορτηγά μεταφοράς στο χώρο της παράδοσης από ώρα 06:30 της ίδιας ημέρας.

3.  Η μεταφορά της ποσότητας φακής, θα γίνει με  κατάλληλα μεταφορικά μέσα που θα διαθέσουμε  για το σκοπό αυτό οι πωλητές  και τα έξοδα συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς της, βαρύνουν αποκλειστικά εμάς.

4. Για κάθε μια επιμέρους ποσότητα που θα πουλάμε,  υποχρεούμαστε  να εκδίδουμε αντίστοιχη  απόδειξη   λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης εφόσον ζητηθεί.

5. Για την έκδοση των αποδείξεων και για την ασφάλεια των χρημάτων που θα εισπράξουμε κατά την ημέρα της πώλησης, υποχρεούμαστε  να διαθέσουμε τον αναγκαίο αριθμό ατόμων. Η  ασφάλεια των χρημάτων αποτελεί δική μας ευθύνη ενώ η Εθελοντική Ομάδα Πιερίας, θα παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή.   Η εκφόρτωση της πωλούμενης ποσότητας, θα γίνεται από εθελοντές της Ομάδας Δράσης Πιερίας.

6. Για την ποιότητα της πωλούμενης ποσότητας  φακής, οι  πωλητές δηλώνουμε υπεύθυνα ότι έχουμε πραγματοποιήσει όλες τις αναγκαίες εργαστηριακές εξετάσεις και ότι είναι απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα που θα μπορούσε να δημιουργήσει φυσική, χημική και μικροβιολογική μόλυνση. Η πωλούμενη ποσότητα είναι πιστοποιημένη με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας AGRO 1 και 2 και μπορεί να καταναλωθεί μέσα σε  δεκαέξι (16) μήνες  από την πώλησή της, εφόσον φυλάσσεται μέσα στη συσκευασία της.  Επίσης αποδεχόμαστε το δικαίωμα της  Συντονιστικής Επιτροπής της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας,   να λάβει κατά την ημέρα της πώλησης τυχαία δείγματα και να τα αποστείλει προς έλεγχο στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε  και συνομολογούμε  την άριστη ποιότητα της πωλούμενης ποσότητας και την απουσία οποιουδήποτε μικροβίου – μικροοργανισμού βλαπτικού για την δημόσια υγεία.

7. Οι πωλητές   δηλώνουμε  ότι θα προσφέρουμε δωρεάν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης, ποσότητα εκατό (100,00) κιλών φακής, ίδιας ποιότητας σε συσκευασίες των δύο κιλών. Για την πιο πάνω προσφερόμενη ποσότητα θα εκδοθεί  σχετικό φορολογικό παραστατικό (δελτίο αποστολής),  στο όνομα του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία: «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», με  ΑΦΜ: 090136618 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών και με τόπο παράδοσης την Κατερίνη. 

8. Η παράδοση – πώληση της φακής θα γίνει σε συσκευασίες των τεσσάρων κιλών, (2 σακούλες των 2 κιλών η καθεμία, ενωμένες),   το ελάχιστο  δε όριο της κάθε  παραγγελίας, είναι τέσσερα κιλά.

9. Οι  πωλητές   δεν δικαιούμαστε   να υπαναχωρήσουμε  από την πιο πάνω αγοραπωλησία και τους προαναφερθέντες όρους της  και  επαναλαμβάνουμε   την προφορική μας  δήλωση ότι έχουμε  την δυνατότητα να καλύψουμε   την ως άνω παραγγελθείσα ποσότητα.

10. Σε περίπτωση που όλη ή μέρος της πωλούμενης ποσότητας, δεν πληροί τις πιο πάνω προδιαγραφές, οι πωλητές αφού ειδοποιηθούμε από τη Συντονιστική Επιτροπή της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας, υποχρεούμαστε να την αντικαταστήσουμε με άλλη, όλες  δε οι  δαπάνες που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση αυτή θα βαρύνουν εμάς τους ίδιους.

11. Για οποιαδήποτε διαφορά των  πωλητών με τους αγοραστές και εφόσον αυτή δεν επιλυθεί εξώδικα και συμβιβαστικά, οι πωλητές  αποδεχόμαστε  να είναι αρμόδια τα Δικαστήρια του τόπου παράδοσης της πωλούμενης ποσότητας φακών.

Κατερίνη 11-9-2012

Οι δηλούντες πωλητές

1. Γ. Τσιανάκας                           2. Σ. Γιαννακόπουλος

 
Template
Template Template Template

Με δυο λόγια

Ως φιλόλογος το έχω μεγάλο μεράκι να υπηρετώ τη γλώσσα και τη λογοτεχνία μας. Μόλις είδα την ανακοίνωση του διαγωνισμού διηγήματος και ενθουσιάστηκα. Θα συμμετέχω με όλες μου τις δυνάμεις.

Έλσα

 
Studentsdesign