Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Μας εκφράζουν

Advertisement
Template
Όροι συμμετοχής
11.01.13
 • Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει απαραίτητα να μπορούν να καλύψουν την ποσότητα του προϊόντος που ορίζεται στην πρόσκληση, μέσα στο χρονικό όριο που θα ορίσει η Ομάδα μας.
 • Όσοι παραγωγοί/προμηθευτές διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας και χημικές αναλύσεις των προϊόντων τους μπορούν να τα καταθέσουν στη γραμματεία πριν την έναρξη του διαγωνισμού.
 • Η κατάθεση των χημικών αναλύσεων του προϊόντος είναι απαραίτητη πριν την έναρξη των παραγγελιών.
 • Ο παραγωγός που θα επιλεγεί από την ψηφοφορία, πρέπει να γνωρίζει, ότι κατά την ημέρα της διάθεσης του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί τυχαία λήψη δειγμάτων με σκοπό τη νέα διεξαγωγή χημικών αναλύσεων. Τα έξοδα θα επιβαρύνουν τον παραγωγό/προμηθευτή.
 • Η τιμή πώλησης καθορίζεται πριν την έναρξη του διαγωνισμού. Η τιμή αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να αλλάξει μετά την κατάθεσή της στη Γραμματεία του διαγωνισμού. Πρέπει επίσης να είναι σε εμφανές σημείο πάνω στο τραπέζι του δειγματισμού.
 • Ο παραγωγός που θα επιλεχθεί από τους πολίτες θα πρέπει να συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τους νομικούς συμβούλους της ομάδας μας, όπου θα ορίζονται με ακρίβεια όλες του οι υποχρεώσεις απέναντι στους καταναλωτές και την Ομάδα μας.
 • Σε περίπτωση που ισοψηφήσουν στην πρώτη θέση περισσότεροι του ενός παραγωγοί, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση..
 • Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο του διαγωνισμού, στην Πλατεία Δημαρχίας, στις 09:00 την Κυριακή 13-1-2013.
 • Ο πολίτης που θα ψηφίζει θα έχει και την επιλογή να απορρίψει εντελώς ένα προιόν αν κρίνει ότι η τιμή στην οποία προσφέρεται είναι απαράδεκτη (ακριβή), ψηφίζοντας Α.
  Στη περίπτωση που το πλήθος των ψήφων Α είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των ψήφων του πρώτου επιτυχόντα, ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο προϊόν κηρύσσεται ΑΚΥΡΟΣ και η ομάδα μας δεν θα προχωρήσει σε παραγγελία του προϊόντος αυτού. 
 • Κατά τη διάρκεια του δειγματισμού οι παραγωγοί/προμηθευτές, εκτός από τα δείγματα του προϊόντος που εκθέτουν, δεν επιτρέπεται να προσφέρουν στους πολίτες κανενός είδους δώρα. 
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να παραδοθεί στον κάθε παραγωγό/προμηθευτή το έντυπο με τον κωδικό συμμετοχής του, αποτελεί η κατάθεση έγγραφης δήλωσης της τιμής του προϊόντος του στη γραμματεία από τις 09:00 μέχρι τις 10:00. Η ανακοίνωση των τιμών και η τοποθέτησή τους στο τραπέζι του παραγωγού/προμηθευτή δεν μπορεί να γίνει πριν την ώρα έναρξης του δειγματισμού, δηλαδή πριν τις 10:00.
 
Template
Template Template Template

Με δυο λόγια

Ακούγοντας σας σήμερα στο SKAI RADIO μέσω διαδικτύου ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα για το έργο σας.  Πόσο μάλιστα όταν επισκέφτηκα και την ιστοσελίδα σας, ομολογώ ότι κάνετε πού σοβαρή δουλεία στη περιοχή σας. Μπράβο σας σε εσάς και τους συνεργάτες σας. Αν και η υπόθεση του Ολύμπου είναι υπόθεση όλων μας.
Κ.Γ. Λονδίνο
 
Studentsdesign